Đó là Đặng Văn Trọng - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân; Cao Thanh Lương - Huyện ủy viên, Trưởng phòng tài nguyên - môi trường; Nguyễn Hồng Đức - Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đồng Xuân và So Bếp – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phú Mỡ.
Hiện trường vụ phá rừng..

4 cán bộ nêu trên đã có dấu hiệu vi phạm khí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 ông Lan Lan Dư, La Mo Mang, La O Đấu - trú ở thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ vào ngày 24-11-2015 với tổng diện tích 43 ha đất lâm nghiệp. 

Sau đó ba người này lập giấy chuyển nhượng lại cho ông Phạm Xuân Trình - trú ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, người đã thuê nhân công đốn hạ, phát dọn trái phép 84,9 ha rừng trong lâm phần nêu trên.

Như Báo Công an nhân dân đã đưa tin, từ tháng 3 đến tháng 5-2016, ông Phạm Xuân Trình đã thuê nhân công đốn hạ, phát dọn 84,9 ha rừng tại các tiểu khu 83, 90 ở xã Phú Mỡ. 

Cùng thời gian đó, các ông La O Kính, La O Cử và La Lan Thập – trú ở thôn Phú Tiến, xã Phú Mỡ cũng đã thuê nhân công đốn hạ, phát dọn 25 ha rừng.

 Kết luận giám định tư pháp của Sở nông nghiệp – phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên ngày 23-5, cho thấy, tổng diện tích rừng bị đốn hạ, phát dọn trái phép là 109,9 ha, trong đó có 52,6 ha rừng sản xuất, 49,3 ha quy hoạch chức năng phòng hộ xung yếu, tổng khối lượng lâm sản thiệt hại gồm 697,16m³  gỗ và 657,736 ster củi, thiệt hại về môi trường gấp 4 lần so với giá trị thiệt hại về lâm sản.

Phan Văn Lương