Đến nay, khoảng 2/3 diện tích bãi đất trống rộng 3ha của dự án Bệnh viện Bưu điện III do Viễn thông Đà Nẵng quản lý, đã bị san lấp bởi đất đá, phế thải với cao trình 3-4m.

Ngày 11/2 vừa qua, UBND quận Thanh Khê yêu cầu các Công ty TNHH một thành viên Phan Mỹ Sương và Trực Huy chấm dứt ngay việc đổ đất đá, xà bần vào khu vực dự án trên. Thông báo là vậy, song những ngày gần đây, việc đổ phế thải xuống khu vực này vẫn diễn ra.

Anh Lê Hoàng, nguyên Trưởng ban dự án xây dựng Bệnh viện Bưu điện III, hiện là Phó phòng Mạng dịch vụ Viễn thông Đà Nẵng, cho biết: Việc đổ phế thải vào khu đất của dự án do UBND quận Thanh Khê có văn bản cho phép một số doanh nghiệp, Viễn thông Đà Nẵng không hề hay biết.

Khi nhận thấy khu đất dự án bị đổ đất đá, phế thải sai quy định, Viễn thông Đà Nẵng đã cử cán bộ, nhân viên đến kiểm tra, ngăn chặn nhưng bất thành, thậm chí còn bị các doanh nghiệp được phép đổ đất đe dọa hành hung. Ông Trần Khôi, Chánh Văn phòng UBND quận Thanh Khê, không phủ nhận tình trạng đổ phế thải xảy ra hết sức phức tạp hiện nay bắt nguồn từ việc cho phép 2 doanh nghiệp đổ đất đá từ công trình xây dựng nút giao thông ngã ba Huế.

Nguyễn Cầu