Chi cục THADS quận Long Biên có văn bản trả lời như sau: Ngày 25/6/2014, Chi cục THADS nhận được đơn yêu cầu thi hành án của gia đình ông Nguyễn Duy Ích đề nghị thi hành Bản án số 11/2014/DSPT ngày 13/1/2014 của TAND TP Hà Nội.

Căn cứ đơn yêu cầu thi hành án của ông Ích, Chi cục THADS đã ra Quyết định thi hành án số 886/QĐ- CCTHA ngày 26/6/2014. Chấp hành viên đã thông báo thời hạn tự nguyện thi hành án theo quyết định của bản án đối với gia đình bà Huê.

Do bà Huê không tự nguyện thi hành án, ngày 3/12/2014, cơ quan THA đã tổ chức cưỡng chế đối với gia đình bà Huê để thực hiện việc chia và giao tài sản là nhà, đất tại số 8, ngách 267/29 Lâm Du cho gia đình ông Ích.

Ngày 5/12/2014, Chi cục THADS nhận được Công văn số 28/TANDTC-DS ngày 4/12/2014 của TAND tối cao về yêu cầu cơ quan THA ra quyết định hoãn thi hành án Bản án số 11/2014. Do các khoản phải thi hành án là chia và giao tài sản nhà đất, cơ quan THA đã thực hiện xong nên không thể ra quyết định hoãn thi hành án.

Căn cứ khoản 2 Điều 48 Luật Thi hành án dân sự, ngày 5/12/2014 Chi cục THADS có Văn bản số 83/TB-CCTHA gửi TAND tối cao thông báo kết quả đã thi hành án xong việc chia, giao tài sản cho người được thi hành án. Đối với khoản án phí dân sự là 44.416.000 đồng thì cơ quan THA chưa thực hiện xong nên đã ra Quyết định hoãn THA số 01/QĐ-CCTHA ngày 5/12/2014.

Ban PL – BĐ