Theo đó, các nội dung yêu cầu của bà Mai: xem xét lại giá bồi thường đất ở, đất nông nghiệp; hỗ trợ thêm tiền bồi thường nhà ở và vật kiến trúc;  trợ cấp nhân khẩu 36 tháng; do bà Mai gửi đơn ngày 10/8/2014 trong khi theo quy định thời hiệu khiếu nại không quá 90 ngày (đơn của bà Mai quá 2 năm) do đó UBND huyện Nhơn Trạch không có cơ sở thụ lý, xem xét, giải quyết.

Còn bà Mai yêu cầu xem xét lại việc Công ty cổ phần Sen Việt Công Thương có văn bản thỏa thuận cho gia đình bà tiếp tục sử dụng 300m2 đất trong tổng số diện tích đất bị thu hồi (1.762m²); đây là thỏa thuận dân sự giữa gia đình và bà Mai với Công ty cổ phần Sen Việt Công Thương, không liên quan đến Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 3/8/2012 của UBND huyện Nhơn Trạch. Nếu bà Mai có thắc mắc, tranh chấp liên quan đến thỏa thuận trên thì liên hệ Công ty cổ phần Sen Việt Công Thương để được giải thích hoặc khởi kiện tại tòa án để được giải quyết.

Riêng về cấp thêm 1 lô đất tái định cư, gia đình bà Mai bị thu hồi  1.762m² đất (có 300m² đất ở), có nhà xây dựng từ năm 1982, bị giải tỏa trắng và không còn chỗ ở nào khác. 

Theo khoản 6, điều 11, Quyết định số 25/2012/QĐ.UBND ngày 3/4/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai: “nếu hộ gia đình đó có từ 8 đến 12 nhân khẩu, cùng chung hộ khẩu thường trú, diện tích đất bị thu hồi của thửa đất có nhà ở bằng 80m2 trở lên thì được xét giao thêm 1 suất tái định cư…”. 

Tại thời điểm xét cấp đất tái định cư, hộ bà Mai chỉ có 6 nhân khẩu, do đó bà Mai xin cấp thêm 1 lô đất tái định cư (ngoài 1 lô đất tái định cư đã được cấp) không phù hợp với quyết định trên.

Thu Thảo