Theo trình bày của ông Đỗ Quang Đức, nguyên Hiệu trưởng Trường TH Phú Hiệp, xã Gia Hiệp, huyện Di Linh, Lâm Đồng, năm 1982 ông chuyển công tác từ Nam Định vào huyện Di Linh làm việc trong ngành Giáo dục. Các giấy tờ tùy thân của ông đều bị thất lạc trong quá trình đi lại. Khi làm hồ sơ đảng, ông Đức khai sinh năm 1956.

Năm 2015, ông Đức trở về Nam Định xin cấp lại các giấy tờ thì đều thể hiện ông sinh năm 1959. Sau đó ông vào Lâm Đồng làm lại các giấy tờ, khai năm sinh là 1959. Ngày 23-9-2016, ông Đức cùng lúc nhận được Thông báo số 194/TB-UBND và Quyết định số 1675/QĐ-UBND đều ghi ngày 23-9-2016 của UBND huyện Di Linh, về việc ông Đức nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH từ ngày 1-10-2016.

Ông Đức không được trả chế độ hưu trí vì không khớp năm sinh.

Do thời điểm này ông Đức đang điều trị  tại bệnh viện nên ngày 30-9-2016, UBND huyện Di Linh đã ra Quyết định số 1746/QĐ-UBND về việc lùi thời điểm nghỉ hưu đối với ông Đức tới ngày 1-1-2017. Tuy nhiên, từ ngày nghỉ hưu đến nay ông Đức không được nhận chế độ hưu trí, nguyên nhân là hồ sơ BHXH, năm sinh của ông Đức là 1959, trong khi quyết định nghỉ hưu lại là 1956.

Theo ông Trần Đình Sỹ, Chủ tịch UBND huyện Di Linh, quyết định cho ông Đức nghỉ hưu được căn cứ vào Thông báo số 13-TB/TW, ngày 17-8-2016 của Ban Chấp hành Trung ương kết luận của Ban Bí thư về việc xác định tuổi đảng viên đã nêu: “Kể từ ngày 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi kết nạp đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên”.

Ngoài ra, theo ông Sỹ, hồ sơ cá nhân của ông Đức do Phòng GD&ĐT huyện Di Linh quản lý cũng ghi ông Đức sinh năm 1956.

Tuy nhiên, ông Đỗ Quang Đức cho rằng, vào ngày 23-9-2016, UBND huyện Di Linh cùng lúc ra thông báo và quyết định cho ông nghỉ hưu là trái với thủ tục nghỉ hưu đối với công chức được quy định tại Điều 10 và Điều 11, Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27-4-2010 của Chính phủ về việc “Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức”.

Bên cạnh đó, UBND huyện Di Linh căn cứ vào lý lịch đảng viên ghi ông sinh năm 1956 để ra quyết định cho ông nghỉ hưu là thiếu chính xác. Bởi lẽ, các giấy tờ tùy thân của ông Đức như Giấy đăng ký kết hôn được lập từ năm 1980, bằng tốt nghiệp THPT, Giấy chứng nhận tốt nghiệp CĐ Sư phạm Nam Định… đều thể hiện ông sinh năm 1959.

Do có sự mâu thuẫn về năm sinh giữa quyết định cho ông Đỗ Quang Đức nghỉ hưu của UBND huyện Di Linh và trong hồ sơ của BHXH nên BHXH không thể giải quyết chế độ hưu trí cho ông Đỗ Quang Đức.

Trong lúc các bên vẫn đang “đôi co” về năm sinh thì từ khi nghỉ hưu tháng 1-2017 đến nay, ông Đỗ Quang Đức không được BHXH trả chế độ hưu trí khiến gia đình ông lâm vào cảnh hết sức khó khăn.

Kim Ngân