Trả lời: Theo quy định tại Nghị định số 50/2009/NĐ-CP ngày 25/5/2009 bổ sung Điều 12a Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 8/7/2004 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện thì từ ngày 15/7/2009, việc xử phạt vi phạm về quản lý thuê bao di động trả trước được quy định như sau:

- Đối với chủ thuê bao: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a) Sử dụng thông tin trên giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh Quân đội nhân dân, giấy chứng minh Công an nhân dân hoặc hộ chiếu của người khác hoặc cung cấp thông tin không chính xác để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước của mình; b) Không đăng ký thay đổi thông tin khi thay đổi chủ thuê bao di động trả trước.

- Các chủ điểm giao dịch, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động có hành vi "Sử dụng thông tin trên giấy CMND, giấy chứng minh QĐND, giấy chứng minh CAND hoặc hộ chiếu của người này để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước hoặc kích hoạt thuê bao di động trả trước cho người khác; Chấp nhận giấy tờ không phải là giấy CMND, giấy chứng minh QĐND, giấy chứng minh CAND hoặc hộ chiếu để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước hoặc bán SIM thuê bao di động trả trước hoặc thiết bị đầu cuối di động trả trước (loại không dùng SIM) đã được đăng ký thông tin thuê bao của người khác" sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Theo quy định nói trên thì việc sử dụng giấy CMND của người khác để đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước có thể bị xử phạt đến 500.000 đồng

Luật sư Nông Thị Hồng Hà (Công ty Luật Hồng Hà - Hà Nội)