Báo Công an nhân dân nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thu Cúc ở số 6, đường Hai Bà Trưng, khóm 1, phường 2, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với nội dung khiếu nại việc thu hồi đất, đề nghị bồi thường đất vỉa hè, vật kiến trúc theo giá thời điểm hiện nay và bố trí 2 nền tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đê bao chống lũ đường Hai Bà Trưng.

UBND tỉnh Đồng Tháp có văn bản trả lời như sau: Nội dung khiếu nại của bà đã được UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 308/QĐ-UBND-NĐ ngày 5-8-2016, giữ nguyên Quyết định số 576/QĐ-UBND.HC của UBND TP Cao Lãnh. Bác yêu cầu bồi thường đất vỉa hè, vật kiến trúc theo giá thời điểm hiện nay và bác yêu cầu bố trí 2 nền tái định cư của bà.

Không đồng ý, bà tiếp tục có đơn khiếu nại. UBND tỉnh đã  giao các ngành chức năng thẩm tra xác minh. Xác định phần đất bà khiếu nại thuộc dự án đê bao chống lũ đường Hai Bà Trưng đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án từ năm 2004. UBND TP Cao Lãnh đã ban hành Quyết định số 1461/QĐ-UBND về việc đền bù vật kiến trúc cho bà và Quyết định thu hồi 101,1m2 đất, bồi thường hỗ trợ về đất cho bà.

Ngày 25-9-2015, UBND TP Cao Lãnh ra Quyết định số 576/QĐ-UBND.HC điều chỉnh Quyết định số 27/QĐ-UBND.HC giải quyết bồi thường 16,01m2 từ đất sản xuất kinh doanh sang loại đất ở đô thị và bán thêm 1 nền đất ở. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên. Bà Cúc không thống nhất, tiếp tục khiếu nại. UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại với bà. Qua kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại của bà là không có căn cứ pháp luật. Vụ việc khiếu nại của bà đã được UBND tỉnh giải quyết theo quy định pháp luật.

Ban PL-BĐ