Ngày 25-9, sau khi được các cơ quan chức năng vận động, người dân đã đồng ý cho các xe chở vật liệu cũng như các phế phẩm của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam vào để tiến hành xử lý khắc phục sự cố môi trường tại khu xử lý rác Tam Xuân 2, huyện Núi Thành.

Khu chứa và xử lý rác thải Tam Xuân 2 do Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam vận hành xử lý rác thải cho TP Tam Kỳ và các huyện Phú Ninh, Tiên Phước, Thăng Bình, Quế Sơn, Hiệp Đức; khu chứa gồm có 2 hộc rác, hiện đang đổ hộc rác số 1.

Máy móc thiết bị và công nhân môi trường được triển khai để khắc phục sự cố tại khu xử lý rác Tam Xuân 2.

Tuy nhiên, do xảy ra sự cố môi trường tại khu xử lý Tam Xuân 2, ảnh hưởng đến đời sống người dân nên từ ngày 24-7-2019, người dân đã dựng lán trại canh gác, buộc khu xử lý này phải tạm ngưng hoạt động. Do khu xử lý Tam Xuân 2 ngưng hoạt động dẫn đến tình trạng rác chất thành đống lớn ở nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường.

Ngày 23-9, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký công văn chỉ đạo UBND huyện Núi Thành công khai cho người dân biết kế hoạch triển khai khắc phục sự cố môi trường khu xử lý rác Tam Xuân 2;… Công an tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an huyện Núi Thành và các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ bảo đảm an ninh trật tự cho việc khắc phục này.

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Núi Thành chủ trì khảo sát tuyến đường mới vào khu vực này, đảm bảo không ảnh hưởng đến khu dân cư; đồng thời nghiên cứu vị trí xây dựng khu xử lý rác công nghệ cao, quy mô 20-30ha, có mặt bằng thuận lợi, xa khu dân cư để triển khai kêu gọi đầu tư nhà máy đốt rác, phát điện đồng bộ, hoàn chỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-10-2019 để xem xét, chỉ đạo triển khai.
Ngọc Thi