Kết quả phiên họp xác định, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong tổ chức thực hiện quy chế làm việc, hoạt động; chưa thực hiện nghiêm nhiệm vụ lãnh đạo công tác cán bộ của đảng bộ cơ sở theo quy định của Ban Bí thư và quy chế làm việc, hoạt động của Đảng ủy, Đảng bộ.

Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy sở thiếu trách nhiệm, để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong công tác cán bộ; vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng.

Những vi phạm của Đảng ủy, BTV Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng ủy, BTV Đảng ủy, cơ quan Sở LĐ-TB&XH; ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Do đó, UBKTTU Gia Lai đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy, BTV Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH.

Trụ sở Sở LĐ-TB&XH tỉnh Gia Lai.

Về cá nhân, bà Trần Thị Hoài Thanh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH (nghỉ hưu từ tháng 2/2020) đã buông lỏng quản lý đối với Đảng ủy, BTV Đảng ủy; để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện quy chế làm việc; vi phạm nguyên tắc sinh hoạt đảng, nhất là những vi phạm trong công tác cán bộ khi điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ nhưng không xin chủ trương của Đảng ủy theo quy chế, quy định.

Ngoài ra, bà Thanh đã buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm trong quản lý, sử dụng quỹ Đền ơn đáp nghĩa; thu lệ phí cấp phép mới và cấp lại cho lao động nước ngoài. Đặc biệt là vi phạm trong xây dựng và tổ chức thực hiện 2 dự án phần mềm chuyên ngành, làm thất thoát ngân sách nhà nước hơn 638 triệu đồng; quyết định đầu tư dự án sử dụng 2,5 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước không đúng thẩm quyền, không có nguồn vốn thực hiện, thanh toán không đúng quy định, vi phạm Luật NSNN, để nợ đọng đầu tư dây dưa, kéo dài cho đơn vị khác.

Những vi phạm của bà Thanh là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Do đó, UBKTTU Tỉnh ủy đề nghị tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật.

Đối với ông Lê Văn Thành, Phó Giám đốc Sở: Thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế hoạt động. Trong công tác cán bộ, tổ chức thực hiện dự án phần mềm chuyên ngành không đúng quy định, làm thất thoát ngân sách nhà nước. Do đó, UBKTTU Gia Lai quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Thành.

Ông Võ Như Minh Quang, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính: Thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tham mưu quản lý, sử dụng quỹ Đền ơn, đáp nghĩa; thu, nộp, quản lý nguồn lệ phí cấp phép, cấp phép lại cho lao động người nước ngoài không đúng quy định. 

Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện dự án phần mềm chuyên ngành không đúng quy định, làm thất thoát ngân sách nhà nước; tham mưu quản lý, sử dụng nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền chi cho công tác Mộ và Nghĩa trang liệt sĩ năm 2019 vi phạm Luật NSNN. Do đó, UBKTTU Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Như Minh Quang.

Ông Lê Minh Lộc, Chánh Văn phòng sở: Thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; để xảy ra khuyết điểm, vi phạm trong tham mưu, giúp Đảng ủy, BTV Đảng ủy sở tổ chức thực hiện quy chế làm việc, hoạt động. Thẩm định, tham mưu, đề xuất về công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số trường hợp không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình. Do đó, UBKTTU Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Minh Lộc.

Trước đó, Báo CAND cũng đã có phản ánh, tháng 1/2020, bà Trần Thị Hoài Thanh đã ký hàng loạt quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ trái với quy định pháp luật hiện hành và phân cấp quản lý của tỉnh. Khi ký các quyết định này, bà Thanh đã có thông báo nghỉ hưu từ tháng 2/2020.

Các sai phạm nghiêm trọng đến mức Sở Nội vụ Gia Lai phải có ý kiến bằng văn bản đề nghị Sở LĐ-TB&XH thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu theo Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Chí Hào