Ông Đỗ Thanh Hùng ở xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định theo Phiếu chuyển đơn số 139/PL- BĐ.

Bà Bùi Kim Giang ở tổ 8, phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang, đơn được chuyển đến Chánh án TAND tỉnh Hà Giang theo Phiếu chuyển đơn số 140/PL- BĐ.

Ông Đỗ Quang Ninh ở số nhà 809, tổ 9, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đơn được chuyển đến Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên theo Phiếu chuyển đơn số 141/PL-BĐ.(Còn nữa)

Ban PL- BĐ