Báo đã chuyển đơn thư của các ông bà có tên sau đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết nhưng đến nay chưa nhận được trả lời:

- Ông Nguyễn Cao Khải ở xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, đơn được chuyển đến Trưởng Công an huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định theo Phiếu chuyển đơn số 307/PL-BĐ.

- Bà Hồ Thị Duệ ở số 10, hẻm 305/21, ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đơn được chuyển đến Hội đồng Giám định y khoa Trung ương theo Phiếu chuyển đơn số 308/PL-BĐ.

- Bà Nguyễn Thị Loan ở xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 310/PL-BĐ.

- Bà Giang Thị Phương và một số hộ dân ở xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, đơn được chuyển đến Trưởng Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên theo Phiếu chuyển đơn số 311/PL-BĐ.

- Ông Cấn Trung Xe và một số hộ dân ở Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 312/PL-BĐ.

- Bà Phan Thị Hải ở xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 313/PL-BĐ.

- Ông Lâm Văn Phu ở xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 314/PL-BĐ.

- Bà Đặng Thị Liệu ở xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 315/PL-BĐ.

Ban PL- BĐ