- Ông Lê Quang Trung ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây, Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 49/PL- BĐ.

- Bà Trần Thị Sáu ở số 62, đường 2/4, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, đơn được chuyển đến Chánh án TAND tối cao theo Phiếu chuyển đơn số 50/PL- BĐ.

- Ông Phạm Thế Hà ở khu 1, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh theo Phiếu chuyển đơn số 51/PL- BĐ.

- Bà Đặng Thị Phụng ở xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 53/PL- BĐ.

- Bà Nguyễn Ngọc Anh ở tổ 59, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo Phiếu chuyển đơn số 54/PL- BĐ.

- Ông Lăng Văn Hưng ở xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đơn được chuyển đến Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn theo Phiếu chuyển đơn số 55/PL- BĐ.

- Ông Nghiêm Văn Lên ở xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên, Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 56/PL- BĐ.

- Ông Nguyễn Hải ở xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo Phiếu chuyển đơn số 58/PL-BĐ.

Ban PL- BĐ