- Bà Đinh Th Ho ở số 633, khu 9, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo Phiếu chuyển đơn số 502/PL- BĐ.

- Ông Đng Minh Hiếu ở khu dân cư 6B, Làng Việt Kiều, Bình Hưng, quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh theo Phiếu chuyển đơn số 503/PL- BĐ.

- Ông Nguyn Văn Thênh ở Nại Đông, xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đơn được chuyển đến Trưởng Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương theo Phiếu chuyển đơn số 504/PL- BĐ; số 505/PL- BĐ.

- Ông Nguyn Văn Tn ở xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Thường Tín, Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 506/PL- BĐ.

- Bà Nguyn Th ở xã Vũ Chính, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đơn được chuyển đến Viện trưởng VKSND huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình theo Phiếu chuyển đơn số 507/PL- BĐ.

- Bà Đ Th Hng Loan và mt s người dân t 24, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND TP Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 510/PL- BĐ.

- Ông Nguyn Quý Tiến ở xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội, đơn được chuyển đến Thành uỷ Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 511/PL- BĐ.

- Ông Nguyn Công Tiến ở thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, đơn được chuyển đến Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk theo Phiếu chuyển đơn số 513/PL- BĐ.

Ban PL- BĐ