- Ông Huỳnh Tấn Đức ở xã Phú Lộc, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, đơn được chuyển đến Chánh án TAND tối cao theo Phiếu chuyển đơn số 449/PL- BĐ.

- Bà Nguyễn Thị Huệ ở xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên; Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 454/PL- BĐ.

- Ông Nguyễn Văn Hội ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương theo Phiếu chuyển đơn số 455/PL- BĐ.

- Ông Triệu Văn Quang ở xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, đơn được chuyển đến Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ theo Phiếu chuyển đơn số 458/PL- BĐ.

- Ông Nguyễn Văn Tuấn ở số 39/101/18, Hào Nam, quận Đống Đa, Hà Nội, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng, Hà Nội theo Phiếu chuyển đơn số 459/PL- BĐ.

- Ông Phạm Minh Tuấn ở xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình theo Phiếu chuyển đơn số 461/PL- BĐ.

- Ông Khương Văn Đô ở xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, đơn được chuyển đến Viện trưởng VKSND huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh theo Phiếu chuyển đơn số 462/PL- BĐ.

- Bà Lê Thị Liền ở xã Tràng An, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đơn được chuyển đến Toà phúc thẩm TAND tối cao theo Phiếu chuyển đơn số 463/PL- BĐ.

Ban PL - BĐ