- Ông Tô Viết Oanh ở xã Long Đống, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, đơn được chuyển đến Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn theo Phiếu chuyển đơn số 467/PL- BĐ.

- Ông Ngô Văn Thanh ở xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đơn được chuyển đến Chánh án TAND tối cao theo Phiếu chuyển đơn số 468/PL- BĐ.

- Ông Trương Quang Tuy ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đơn được chuyển đến Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam theo Phiếu chuyển đơn số 469/PL- BĐ

Ban PL- BĐ