Trả lời: Hành vi buôn bán phụ nữ và trẻ em là hành vi bị nghiêm cấm. Quốc hội đã ban hành Luật Phòng, chống buôn bán người số 66/2011/QH12. Tại Điều 3 của luật này quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có các hành vi mua bán phụ nữ; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em. Luật này cũng quy định rất rõ về trách nhiệm của các cơ quan trong việc phòng, chống buôn bán người. Tuy nhiên, trên thực tế, đặc biệt là ở các tỉnh biên giới phía Bắc, tình trạng lừa bán phụ nữ và trẻ em vẫn diễn ra phức tạp. Những người thực hiện hành vi lừa đều dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và lợi dụng sự cả tin, sự thiếu hiểu biết của nạn nhân để đạt được mục đích.

Theo quy định của pháp luật hình sự, những người có hành vi vi phạm đều bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 119 và 120 của Bộ luật Hình sự, như sau: Điều 119 Tội mua bán phụ nữ: 1. Người nào mua bán phụ nữ thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến hai mươi năm: a) Mua bán phụ nữ vì mục đích mại dâm; b) Có tổ chức; c) Có tính chất chuyên nghiệp; d) Để đưa ra nước ngoài; đ) Mua bán nhiều người; e) Mua bán nhiều lần. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

Điều 120 Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em: 1. Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Vì động cơ đê hèn; d) Mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt nhiều trẻ em; đ) Để đưa ra nước ngoài; e) Để sử dụng vào mục đích vô nhân đạo; g) Để sử dụng vào mục đích mại dâm; h) Tái phạm nguy hiểm; i) Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm hoặc phạt quản chế từ một năm đến năm năm.

Công ty Luật TNHH Đào và Đồng nghiệp