UBND huyện Thường Tín trả lời: Việc khiếu nại của ông Quang là không có cơ sở và không đúng sự thật. Bởi việc thu hồi đất là do dự án PMU1 thực hiện và UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt. Mặt khác, sau khi dự án hoàn thành đến ngày 25/6/2004 mới bàn giao cho huyện quản lý.

Việc ông Quang cho rằng, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng (QSD) đất huyện Thường Tín vi phạm quy chế đấu giá là không có cơ sở. Bởi UBND huyện đã chỉ đạo Hội đồng đấu giá QSD đất tiến hành công khai dân chủ, đúng quy định. Các bước thực hiện đấu giá đều được các cơ quan và các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Bản thân ông Quang đã có đơn (ngày 14/6/2005) xin mua đấu giá và được Hội đồng đấu giá QSD đất hướng dẫn cụ thể. Song thực chất không phải là người có thiện chí mua mà ngược lại lợi dụng việc đó, ông Quang đã có hành vi cầm đầu, chống đối, kích động vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho việc đấu giá đất và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, cản trở các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Những hành vi này phạm vào 2 tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ nên các cơ quan pháp luật đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 61 ngày 19/9/2005 và ra Quyết định khởi tố bị can số 95 ngày 19/9/2005 đối với Nguyễn Ngọc Quang và hiện đang hoàn chỉnh hồ sơ để đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật

Ban PL-BĐ