UBND huyện Từ Liêm có công văn trả lời ông như sau: Ngày 1/10/2012, Huyện ủy Từ Liêm nhận được đơn tố cáo của ông Tiến. Huyện uỷ đã giao cho Ủy ban kiểm tra Huyện ủy xem xét, giải quyết. Ngày 20/3/2013, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Từ Liêm đã ban hành Thông báo số 33 về kết quả giải quyết đơn tố cáo. Không đồng ý, ông Tiến tiếp tục có đơn gửi các cơ quan chức năng.

Ngày 1/11/2013, Huyện ủy Từ Liêm đã ban hành Quyết định số 750-QĐ/HU về việc thành lập tổ kiểm tra giải quyết tố cáo để tiến hành xác minh, báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy kết luận nội dung công dân tố cáo. Hiện vụ việc đang trong quá trình giải quyết

Ban PL- BĐ