>>Dân bức xúc vì dự án tuyến đường nối ở Quảng Ninh chậm

Hàng trăm hộ dân trong vùng dự án vẫn phải "án binh bất động" chờ từng ngày để có cuộc sống ổn định. Tiến độ giải phóng mặt bằng chậm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân vùng dự án.

Sau khi báo phản ánh, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo giao UBND TP Hạ Long kiểm tra sự việc báo nêu, đồng thời đề xuất phương án tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để dự án triển khai theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định

Ban PL-BĐ