UBND huyện Yên Phong có văn bản trả lời như sau: Qua xác minh, gia đình ông Hiểu đang sử dụng thửa đất số 73 và 87, tờ bản đồ 24 được UBND huyện Yên Phong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất ngày 14/9/2000. Diện tích của thửa đất số 73 là 684,8m2 đất ở và diện tích của thửa đất số 87 là 489,6m2 đất ao hồ.

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Phòng Tài nguyên Môi trường huyện đã đo đạc hiện trạng diện tích sử dụng đất của gia đình ông Hiểu.

Hiện tại, diện tích thực tế gia đình ông Hiểu đang sử dụng là 1.231m2 tăng 57,1m2 so với diện tích trên GCNQSD đất năm 2000.

Ông Hiểu cho rằng quá trình kê khai cấp GCNQSD đất năm 2000 chưa kê khai hết diện tích đang sử dụng và đã đưa ra các tài liệu liên quan đến việc được giao cấp đất ban đầu. Cuối năm 2011, tranh chấp đất đai phát sinh khi gia đình ông Hiểu xây dựng nhà.

Qua kiểm tra thực địa, hiện gia đình ông Hiểu làm nhà trên thửa đất số 87. UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên Môi trường tiếp tục xác minh làm rõ để giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ban PL-BĐ