Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn có văn bản trả lời ông như sau: Sau khi nhận được đơn của ông Thông, Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Trước đó, ngày 23/9/2014, bệnh viện nhận được đơn của bà Triệu Thị Thu (mẹ cháu Hạnh) đề nghị làm rõ toàn bộ quá trình tiếp nhận và điều trị đối với bệnh nhân Hạnh do Sở Y tế chuyển. Bệnh viện đã có cuộc họp Hội đồng chuyên môn mở rộng xem xét quá trình tiếp nhận, điều trị đối với bệnh nhân Hạnh.

Theo Biên bản số 01/BB- BVĐK của bệnh viện kết luận trong quá trình điều trị cho bệnh nhân Hạnh, bệnh viện thực hiện đúng quy chế chuyên môn, chẩn đoán đúng, điều trị kịp thời. Việc gây mê đảm bảo kỹ thuật, sử dụng thuốc gây mê đúng liều quy định.

Ngày 30/9/2014, bệnh viện đã làm việc với bà Thu và ông Triệu Khải Hiền (bố dượng cháu Hạnh) để giải thích rõ quá trình tiếp nhận và điều trị bệnh cho cháu Hạnh tại bệnh viện. Sau khi nghe bệnh viện giải thích, gia đình bà Thu đã tự nguyện xin rút đơn đề nghị và cam kết không có ý kiến phản ánh gì khác.

Qua xem xét hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu Hạnh, bệnh viện đã ủng hộ giúp đỡ gia đình 15.000.000 đồng trích từ nguồn quỹ phúc lợi và do cán bộ, nhân viên bệnh viện đóng góp.

Ban PL- BĐ