Theo đó, UBND TP Đà Nẵng cho rằng, dự án này có quy mô 180.000 tấn/năm đóng tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, thuộc lưu vực sông Vu Gia hiện đang cung cấp khoảng 250.000m³/ngày đêm cho Nhà máy nước Cầu Đỏ TP Đà Nẵng, chiếm 99% nhu cầu nước sạch tại Đà Nẵng.

Vì vậy, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng hết sức quan ngại, vì dự án sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước cấp sinh hoạt cho vùng hạ du của TP Đà Nẵng…

Lãnh đạo TP Đà Nẵng cũng nêu rõ quan điểm, trong nội dung hợp tác, hỗ trợ giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng thì các dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động đến nguồn nước lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn phải được xem xét, lấy ý kiến của 2 địa phương và các cơ quan Trung ương có liên quan.

Do đó, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam cung cấp, chia sẻ các thông tin liên quan đến dự án Nhà máy LCT Việt Pháp, đặc biệt ảnh hưởng của dự án đến môi trường lưu vực sông Vu Gia để có cơ sở giải thích cho nhân dân TP Đà Nẵng được biết.

N.Thi