Sở Y tế Tp. Hải Phòng trả lời: Việc Giám đốc Trung tâm Y tế điều động bà Huệ về làm văn thư lưu trữ tại cơ sở Minh Đức thuộc Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên là đúng thẩm quyền.

Bà Huệ tố cáo năm 2001, bà Thạo sau khi sao bệnh án đã thu mỗi bệnh án 30.000đ bỏ túi cá nhân cũng không có căn cứ. Việc tố cáo bà Thạo khám xét, đe dọa chị Lê Thị Lan là không có căn cứ. Bà Huệ tố cáo chị Nụ nghỉ việc 10 ngày nhưng vẫn được bà Thạo trả lương.

Sau khi xem xét, tổ công tác kết luận: Việc chấm công của Phòng Tổ chức hành chính là do bà Phạm Thị Tấn thực hiện, do vậy việc trả lương cho chị Nụ là căn cứ vào kết quả chấm công hàng tháng, có chữ ký của người được phân công. Việc tiếp nhận chị Lê Thị Nụ vào làm việc hợp đồng lao động là do ông Nguyễn Minh Đức, nguyên Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trung tâm Y tế trực tiếp thực hiện, thời gian đó bà Thạo chưa nhận công tác tại phòng này

Ban PL – BĐ