Nắm được thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Đô Lương và Anh Sơn, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp Công an huyện Đô Lương, Anh Sơn và chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra tại khi vực giáp ranh giữa xã Ngọc Sơn huyện Đô Lương và xã Tào Sơn huyện Anh Sơn. 

Lực lượng chức năng lập biên bản đối với Nguyễn Thị Huyền (sn 1977), xóm 5, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương hoạt động bến thủy nội địa trái phép, lập biên bản vi phạm, đình chỉ hoạt động, tháo dỡ hệ thống 2 cần cẩu điện dạng tự chế và 1 hệ thống guồng bơm ống hút

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện lập biên bản đối với Nguyễn Thị Huyền (SN 1977), xóm 5, xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, hoạt động bến thủy nội địa trái phép, lập biên bản vi phạm, đình chỉ hoạt động, tháo dỡ hệ thống 2 cần cẩu điện dạng tự chế và 1 hệ thống guồng bơm ống hút. 

Phát hiện Doanh nghiệp Nguyễn Văn Vị (SN 1964), thôn 2, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn, hoạt động bến thủy nội địa trái phép, lập biên bản vi phạm, đình chỉ hoạt động. 

Đồng thời, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ trên lưu vực sông 6 thuyền vỏ thép dạng tự chế gắn máy nổ và hệ thống guồng bơm ống hút để hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi trái phép. Mỗi thuyền có khối lượng khoảng 8-10 m3 cát, sỏi.

Lập biên bản và tạm giữ 6 tàu thép khai thác cát trái phép.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, đình chỉ hoạt động 2 bến thủy nội địa trái phép, tạm giữ 6 thuyền trên, để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.

Mạnh Cường