Ngày 4-11, ông Nguyễn Minh Cà, Chủ tịch UBND thị trấn U Minh, huyện U Minh (Cà Mau) xác nhận, đã điều chuyển ông Trần Minh Tiến, công chức Tư pháp - Hộ tịch sang bộ phận khác. 

Theo ông Cà, trước mắt điều động ông Tiến qua qua bộ phận thống kê, chờ xử lý kỷ luật đảng xong mới họp hội đồng kỷ luật xem xét đưa ra hình thức.

Trước đó, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện U Minh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND thị trấn U Minh vì để xảy ra nhiều tồn tại, hạn chế trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Theo đó, ngày 8-10, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cử công chức đến bộ phận một cửa thị trấn U Minh cùng người dân làm thủ tục hành chính. 

Tại đây, công chức Văn phòng UBND tỉnh ghi nhận, có một người dân đến bộ phận một cửa của thị trấn U Minh đã 4 lần nhưng chưa làm được thủ tục cấp giấy khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi. 

Người này lúc bị đề nghị bổ sung hộ khẩu, lúc bổ sung giấy kết hôn của cha mẹ... Đến 9 giờ 55 phút ngày 8-10, người dân này lần thứ 5 đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thì được ông Trần Minh Tiến, công chức Tư pháp - Hộ tịch yêu cầu ngồi chờ và phải chi 200.000 đồng để nhận được kết quả. 

Sau khi nhận được giấy khai sinh, người dân yêu cầu làm thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, nhưng công chức Tư pháp - Hộ tịch từ chối với lý do… “cứ từ từ”.

Theo quy định của UBND tỉnh Cà Mau trong lĩnh vực hộ tịch áp dụng tại UBND cấp xã thì thủ tục đăng ký giấy khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi được thực hiện đồng thời và trả cùng lúc 2 kết quả cho người dân.

Vụ việc trên được xác định là “nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân”, mặc dù yêu cầu của người dân đúng và thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn U Minh.

Đức Văn