Về lỗi vi phạm để chân chống quệt xuống đường, tại điểm a, khoản 6 và điểm c, khoản 10, điều 6 Nghị định 171/2013/CP đã quy định phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi thực hiện hành vi vi phạm “Sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy”.

Đối với lỗi đang điều khiển môtô, xe máy sử dụng điện thoại di động, tại điểm h, khoản 1, điều 6 Nghị định 171/2013/CP quy định phạt tiền từ 60.000 đến 80.000 ngàn đồng đối với người điều khiển xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe môtô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: “Người đang điều khiển xe sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính”

Ban PL-BĐ