Cũng theo các hộ dân này, vụ việc trên đã được phản ánh lên các cơ quan chức năng. Chính quyền địa phương đã nhiều lần lập biên bản đình chỉ việc xây dựng công trình phụ của gia đình ông Dục nhưng ông Dục vẫn tiếp tục xây dựng. Ngày 20/6/2003, UBND xã Cần Kiệm đã có kết luận nội dung đơn của các hộ dân là có cơ sở.

Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Để người dân không còn bức xúc, gửi đơn đến các cơ quan chức năng, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm làm rõ những phản ánh trên

Ban PL- BĐ