Ngày 24/6/2014, Bảo hiểm xã hội thị xã Quảng Yên nhận được hồ sơ của Phòng Giáo dục thị xã Quảng Yên để thẩm định đề nghị cộng nối thời gian công tác từ tháng 9/1977 đến tháng 6/1995 của bà Thiện. Qua kiểm tra, hồ sơ của bà Thiện không đủ, chỉ có biên bản xác nhận thời gian công tác và không có đơn của bà Thiện theo mẫu. Bảo hiểm xã hội thị xã đã có phiếu trả lại hồ sơ. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội thị xã, ngày 14/4/2014, UBND thị xã Quảng Yên đã có buổi làm việc với bà Thiện.

Ngày 23/5/2014, Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh có Công văn số 605/BHXH-KT và Công văn số 757/BHXH-PST ngày 23/6/2014 trả lời bà Thiện. Đề nghị bà phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã hoàn thiện hồ sơ để nộp cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh. Đến nay, bà Thiện chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ nên chưa được cấp sổ Bảo hiểm xã hội hoàn thiện

Ban PL- BĐ