Theo ông Trà, sau khi nhận được phản ánh của cơ quan báo chí, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn số 2873/UBND-CN về việc hoạt động vận tải công cộng đối với xe buýt và xe taxi trên địa bàn tỉnh.

Theo Công văn số 2873, UBND tỉnh tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đối với xe buýt nội và ngoại tỉnh đến hết ngày 15/4. Đối với xe taxi, UBND tỉnh giao Sở GTVT chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát để có quyết định.

“Thực hiện công văn này, Sở GTVT đã ban hành các văn bản gửi các đơn vị vận tải yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi chỉ cho hoạt động phục vụ chở bệnh nhân cấp cứu, tai nạn, thai phụ, bệnh nhân xuất viện…”, ông Trà cho biết.

Kể từ ngày 4/4, các xe taxi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chỉ được phép hoạt động phục vụ cấp cứu

Cũng theo ông Trà, các đơn vị vận tải taxi phối hợp với các bệnh viện hợp đồng, bố trí số lượng đối với bệnh viện cấp tỉnh từ 5 đến 10 xe, đối với bệnh viện cấp huyện không quá 5 xe. Các đơn vị vận tải lập danh sách các xe, có xác nhận của bệnh viện gửi về Sở GTVT để giám sát.

 “Sở GTVT cũng yêu cầu thực hiện một số giải pháp cụ thể để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, giao Thanh tra Sở GTVT và các ngành chức năng, đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đối với phương tiện, đơn vị vận tải không thực hiện đúng chỉ đạo của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19”, ông Trà nhấn mạnh.


Văn Thành