Để có thông tin đa chiều, Báo CAND đã chuyển đơn của ông Duy tới Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hà Giang. Ngày 1/7, ông Lâm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Giang ký Văn bản trả lời số 574/CV-CTHA.Từ trả lời này, Báo CAND đã có bài viết: “Kê biên, cưỡng chế tài sản của người không phải THA” đăng số 3647 ngày 22/7, trong đó, có đề nghị Chi cục THADS huyện Bắc Quang cần làm rõ tài sản chung, riêng của bà Dung để THA đúng người, đúng tài sản, không làm ảnh hưởng tới lợi ích của người khác.

Ngày 26/8, Báo CAND nhận công văn phản hồi của Cục THADS tỉnh Hà Giang về việc kiểm tra, trả lời nội dung trên báo chí. Theo đó, Cục THADS tỉnh Hà Giang khẳng định, chấp hành viên đã xác minh điều kiện THA của bà Lê Thị Dung, cụ thể tài sản riêng, tài sản chung của vợ chồng và tài sản của Công ty TNHH Chè Hoàng Hải (do chồng bà Dung là ông Duy làm Giám đốc, bà Dung làm Phó Giám đốc).

Kết luận nội dung tố cáo chấp hành viên của Chi cục THADS huyện Bắc Quang.

Qua xác minh cho thấy người phải THA là bà Dung có tài sản trong khối tài sản chung với chồng nhưng không tự nguyện thi hành nghĩa vụ của mình theo nội dung bản án, quyết định của Tòa án nhân dân các cấp đã tuyên. Vì vậy, chấp hành viên đã ban hành quyết định cưỡng chế THA, kê biên phần tài sản của bà Dung trong khối tài sản chung của vợ chồng bà Dung, ông Duy để đảm bảo THA.

Trước khi kê biên, chấp hành viên đã ra thông báo theo quy định. Tài sản kê biên là tài sản gắn liên trên đất và quyền sử dụng tổng diện tích 2.772,2m2 đất các loại. Chi cục THADS huyện Bắc Quang không kê biên nhà xây kiên cố 2 tầng là tài sản chung của vợ chồng bà Dung, ông Duy theo khoản 1, Điều 95, Luật THADS 2008. Công ty Hoàng Hải có nhà xưởng gắn liền với diện tích đất bị kê biên để THA. Chấp hành viên đã thông báo và yêu cầu Công ty Hoàng Hải tự nguyện di chuyển tài sản để trả lại quyền sử dụng đất cho người phải THA đồng thời hướng dẫn cho Công ty Hoàng Hải biết các quy định về phương thức giải quyết tài sản.

Hết thời hạn theo quy định của pháp luật, Công ty Hoàng Hải không thỏa thuận với người phải THA là bà Dung nên Chi cục THADS huyện Bắc Quang phải định giá, bán đấu giá tài sản của Công ty TNHH Hoàng Hải có trên diện tích đất bị kê biên cùng với quyền sử dụng đất và tài sản bị kê biên.

Ngày 9/12/2011, Chi cục THADS huyện Bắc Quang đã ra thông báo về việc thỏa thuận tổ chức bán đấu giá tài sản. Tuy nhiên, các bên đương sự không thỏa thuận tổ chức bán đấu giá tài sản, không thống nhất về việc mua, bán tài sản chung cho đồng sở hữu tài sản.

Ngày 10/2/2012, Chi cục THADS huyện Bắc Quang đã ký Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang để thực hiện việc bán đấu giá tài sản đã kê biên để THA và tài sản của Công ty Hoàng Hải nằm trên diện tích đất bị kê biên do không thực hiện theo quy định của Luật THA mà đã được cơ quan THADS thông báo. Việc bán đấu giá tài sản đã thành. Tiền bán đấu giá tài sản của Công ty Hoàng Hải là 318.542.510 đồng, trừ chi phí đấu giá, Công ty Hoàng Hải được nhận lại 313.410.423 đồng, đã thông báo nhiều lần nhưng Công ty Hoàng Hải không đến nhận t iền. Vì vậy chấp hành viên đã đề nghị gửi tiết kiệm số tiền trên tại ngân hàng theo quy định.

Ngày 4/4/2012, Chi cục THSDS huyện Bắc Quang đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang tổ chức giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Nhưng tại buổi giao tài sản, bà Dung (người phải THA) và ông Duy (người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và đại diện cho Công ty Hoàng Hải) không giao tài sản cho người mua được tài sản.

Trong 4 ngày từ 6/5 đến 9/5/2013, Chi cục THADS huyện Bắc Quang đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế giao tài sản. Tại buổi cưỡng chế, ông Hoàng Ngọc Duy đã có đơn xin trực tiếp nhận tài sản từ địa điểm cưỡng chế.

Tiếp theo, Chi cục THADS kê biên phần tài sản còn lại của bà Dung trong khối tài sản chung với chồng. Chi cục THADS huyện Bắc Quang cũng đã ra quyết định đình chỉ THA đối với các khoản tiền mà người được THA đã tự nguyện từ bỏ, không yêu cầu THA. Ngày 12/11/2013 Chi cục THADS huyện Bắc Quang đã tổ chức THA xong hoàn toàn các vụ việc đối với khoản bà Dung phải THA theo nội dung các bản án đã tuyên đúng trình tự pháp luật.

Ban bạn đọc