Tháng 12/2009, Khu KTX sinh viên tập trung TP Đà Lạt được khởi công xây dựng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Dự án có tổng đầu tư hơn 1.081 tỉ đồng tại đường Nguyễn Hoàng, phường 7, TP Đà Lạt. Do ngân sách bố trí chậm nên đến thời điểm dừng dự án chỉ mới xây dựng được 2 khối nhà (B1, B3) và phần móng khối nhà B2. Tổng mức quyết toán hơn 232 tỉ đồng, trong đó nguồn từ trái phiếu Chính phủ hơn 215 tỉ đồng, còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh Lâm Đồng.

Nguy cơ không thu hồi được 13,4 tỷ đồng ở dự án Khu KTX sinh viên tập trung TP Đà Lạt.

Theo Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP ngày 12/6/2020 của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Lâm Đồng phải thu hồi, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ hơn 13,4 tỷ đồng tại gói thầu số 09 dự án Khu KTX sinh viên tập trung TP Đà Lạt. Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, đơn vị đã làm việc với Tổng Công ty xây dựng số 1 - CTCP (CC1) (doanh nghiệp thi công gói thầu số 09 dự án Khu KTX sinh viên tập trung TP Đà Lạt) để thông báo việc Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi trên 13,4 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 3/9/2020, Sở Xây dựng Lâm Đồng có văn bản gửi CC1 với nội dung yêu cầu doanh nghiệp này nộp số tiền thu hồi trên trước ngày 30/9/2020. Ngày 29/9/2020, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đôn đốc Tổng Công ty xây dựng số 1 thực hiện nộp số tiền thu hồi hơn 13,4 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, CC1 cho rằng, việc xử lý này không thuộc trách nhiệm của nhà thầu vì công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng tại thời điểm triển khai dự án cùng các điều khoản trong hợp đồng. Mặt khác, công trình đã được thanh quyết toán và UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án. Do đó, CC1 kiên quyết không nộp lại số tiền hơn 13,4 tỷ đồng theo yêu cầu của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Không đòi được tiền, ngày 3/11/2020, Sở Xây dựng Lâm Đồng tiếp tục có văn bản yêu cầu CC1 về việc nộp khoản chênh lệch phụ cấp nhân công 7% không đúng quy định với số tiền gần 2,2 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ trước ngày 10/11/2020. Đối với số tiền kiến nghị thu hồi còn lại hơn 11,2 tỷ đồng theo Kết luận thanh tra số 929/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, gồm áp dụng định mức khối lượng theo chiều cao tầng với số tiền 1,66 tỷ đồng, tính bù giá vật liệu gần 7 tỷ đồng, điều chỉnh tăng giá thiết bị thang máy trên 2,5 tỷ đồng, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị CC1 phối hợp với chủ đầu tư báo cáo, giải trình, đề nghị UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ xem xét và có văn bản gửi Sở Xây dựng trước ngày 10/11/2020.

Tuy nhiên, CC1 tiếp tục khẳng định dự án đã được chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu (CC1) thực hiện đúng theo các điều khoản của hợp đồng đã ký kết và tuân thủ đúng các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước tại thời điểm thực hiện dự án, đồng thời công trình đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quyết toán vốn nên CC1 cũng lập hồ sơ thanh quyết toán, thanh lý hợp đồng và thanh toán cho các đơn vị cung cấp vật tư, thiết bị, cũng như thanh toán chi phí nhân công cho các đơn vị thực hiện thi công trực tiếp. Do đó, CC1 khẳng định không thực hiện việc nộp lại số tiền theo yêu cầu của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

Trong khi đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho rằng, CC1 là đơn vị thụ hưởng nhưng không chấp hành nộp lại số tiền hơn 13,4 tỷ đồng theo kết luận của Thanh tra Chính phủ là không đúng. Trước việc các bên thoái thác trách nhiệm, trên 13,4 tỷ đồng tại gói thầu số 09, dự án Khu KTX sinh viên tập trung TP Đà Lạt đang có nguy cơ không thu hồi được theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng. “Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thanh tra Chính phủ để có biện pháp xử lý đối với Tổng Công ty xây dựng số 1 theo quy định!..”, một lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết.

Liên quan đến sai phạm trên, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Sở Xây dựng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với những người có liên quan. Mặc dù để xảy ra sai phạm với số tiền lên tới trên 13,4 tỷ đồng và có nguy cơ không thu hồi được nhưng ông Nguyễn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng chỉ phải chịu hình thức kỷ luật khiển trách, tức hình thức kỷ luật nhẹ nhất đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Ba trường hợp khác có liên quan chỉ nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Khắc Lịch