Trong 3 ngày (từ ngày 8-10 đến 10-10-2018), Công ty luật TNHH luật Trung Nguyễn (Đoàn luật sư TP Hà Nội) sẽ triển khai Ngày trợ giúp pháp lý miễn phí cho mọi đối tượng trong các lĩnh vực: Hình sự, dân sự, đất đai, hành chính, hôn nhân và gia đình… Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam.

Công ty luật TNHH Trung Nguyễn tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân

Cũng vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống luật sư các năm trước, trong các ngày tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí tại trụ sở công ty, đã có nhiều người dân tìm đến nhờ tư vấn pháp luật ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ông Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công ty TNHH luật Trung Nguyễn chia sẻ, công ty nguyện mang tâm huyết và trí tuệ của các luật sư thành viên phục vụ cộng đồng, xã hội cũng như đóng góp vào sự nghiệp phát triển của Đoàn luật sư TP Hà Nội nói chung và Liên đoàn luật sư nói riêng.

V.H