Theo đó, BQL các KCN Đồng Nai khẳng định doanh nghiệp thực hiện cho 119 người lao động nghỉ việc, chủ yếu là lao động lớn tuổi là chưa phù hợp với quy định pháp luật lao động về chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động.

 Ngoài ra, việc DN thực hiện vận động người lao động làm việc lâu năm làm đơn xin nghỉ việc, rồi giải quyết các chế độ theo quy định, sau đó người lao động được nhận lại làm việc theo hình thức học việc hoặc lao động thời vụ với mức lương khởi điểm của lao động mới vào công ty không phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan đến các hành vi bị nghiêm cấm thực hiện. 

Những lao động lớn tuổi trong công ty Splendour đang lo lắng bị mất việc.

Trong trường hợp gặp khó khăn về đơn hàng, công ty có thể bố trí người lao động tạm thời làm công việc khác theo quy định của Bộ luật Lao động, đưa đi đào tạo hoặc thỏa thuận hưởng lương ngừng việc chứ không thể thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động nhằm tạo điều kiện cho người lao động yên tâm gắn bó với công ty và có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội liên tục, đảm bảo việc hưởng các chế độ về sau này.

Trước thực trạng trên, trong mấy ngày gần đây, nhiều công nhân của Công ty TNHH Splendour chủ yếu là lao động có thâm niên với có mức lương cao phản ánh như đang “ngồi trên đống lửa” trước nguy cơ lương bị cắt giảm thậm chí việc làm sau khi doanh nghiệp này triển khai việc thỏa thuận với người lao động để ký vào một bản hợp đồng mới từ hợp đồng lao động không xác định thời hạn có mức lương trên 6 triệu đồng/tháng xuống hợp đồng thời vụ có mức lương 4,2 triệu đồng/tháng.

Ngọc Sơn