“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đối tượng mở 3 tài khoản mang tên Phạm Hồng Thắng tại 3 ngân hàng:

- Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á: Số tài khoản: 01200000038401.

- Ngân hàng Công thương Việt Nam: Số tài khoản: 711A62062928.

- Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín: Số tài khoản: 020014291602.

Đối tượng đã lừa người dân chuyển tiền vào các số tài khoản trên để chiếm đoạt. Vậy, ai là người bị hại đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan điều tra, địa chỉ: Số 14A8, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điện thoại: 069.553.776, hoặc đồng chí điều tra viên Hà Văn Duyệt, số điện thoại: 0989.666.575 để giải quyết