Về phần diện tích đất nông nghiệp khu Cánh Đai, thôn Vĩnh Thịnh, do dự án chuyển đổi cơ cấu được triển khai và trình UBND huyện Thanh Trì từ năm 2012 nhưng chưa hoàn thiện được, cơ sở thôn Vĩnh Thịnh đã tự ý san lấp khi dự án chưa được phê duyệt.

Sau khi phát hiện, UBND xã Đại Áng đã lập biên bản vi phạm yêu cầu dừng ngay việc san lấp đất nông nghiệp và yêu cầu HTX kinh doanh dịch vụ tổng hợp Vĩnh Thịnh hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của UBND huyện Thanh Trì về việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và phát triển trang trại trên địa bàn huyện Thanh Trì.

Đến nay, dự án chuyển đổi đã được UBND huyện Thanh Trì phê duyệt theo Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 22/5/2015. Cơ sở thôn Vĩnh Thịnh và HTX kinh doanh dịch vụ tổng hợp Vĩnh Thịnh cam kết thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt.

Về việc thu hồi gần 200m²đất ở nhà ông bà Nhâm Nghị: Ngày 18/3/2015, Thanh tra huyện Thanh Trì đã làm việc với UBND xã. UBND xã đã có báo cáo giải trình và phối hợp với Thanh tra huyện tiến hành kiểm tra hiện trạng thửa đất. Đến nay, UBND xã đã cung cấp toàn bộ hồ sơ cho Thanh tra huyện thụ lý, giải quyết theo quy định pháp luật.

Ban PL-BĐ