Sau các bài báo trên, bà con tiểu thương tiếp tục gửi đơn đến UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị giải quyết các kiến nghị về việc triển khai dự án này. Ngày 12/6, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Văn bản số 3561/UBND-TD2 gửi Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên và đại diện 365 hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Phúc Yên.

Nội dung công văn nêu rõ: Sau khi xem xét đơn đề nghị ngày 21/5/2015 của 365 hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Phúc Yên gửi Chủ tịch UBND tỉnh, với nội dung kiến nghị dừng việc đầu tư, cải tạo xây dựng chợ Phúc Yên, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: “Nội dung kiến nghị của 365 hộ dân đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Phúc Yên xem xét, giải quyết tại Thông báo tiếp công dân số 27/TB-UBND ngày 14/2/2015. Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Phúc Yên giải quyết dứt điểm, trả lời công dân trong tháng 6/2015. Đề nghị bà Nguyễn Thị Linh, đại diện 365 hộ dân, liên hệ trực tiếp với Chủ tịch UBND Thị xã Phúc Yên để được giải quyết và nhận kết quả trả lời theo quy định của pháp luật”.

Đề nghị UBND thị xã Phúc Yên sớm giải quyết các kiến nghị của bà con tiểu thương chợ Phúc Yên theo quy định của pháp luật để ổn định trật tự kinh doanh buôn bán tại địa phương.

Việt Hà