Một số hộ dân sống lân cận đình phản ánh, trước đây, mặt bằng kinh doanh của ông Định chỉ là một lối đi nhỏ để ra vào đình. Nay, ông Định mở rộng ra, xây dựng kiên cố làm thành mặt bằng mua bán. Từ 7 đến 21 giờ, việc mua bán đã gây ồn ào, mất trật tự tại nơi thờ cúng thiêng liêng.

Trước đây, Ban Tế tự đình thần Thạnh Hòa có cho các hộ mua bán nhỏ buôn bán hàng và gửi hàng trong khu vực của đình. Sau đó chấn chỉnh, tình trạng trên không còn diễn ra. Tuy nhiên, đến nay cơ sở giày dép Vĩnh Hưng vẫn tồn tại trong khuôn viên đình. Theo ông Nguyễn Văn Phồi - đại diện đình thần Thạnh Hòa, trước đây, Ban Tế tự đình thần có cho ông Thủ (Phó Ban tế tự) thuê mặt bằng để bán cà phê. Sau đó, cho ông Định thuê để mua bán giày dép. Số tiền cho thuê mặt bằng này được đưa vào quỹ cho Đình (!?).

Ông Nguyễn Huy Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Thốt Nốt, cho biết: “Trước đây, phường từng nhận được đơn của các hộ dân phản ánh tình trạng sử dụng mặt bằng của đình thần Thạnh Hòa để mua bán và việc này phường đã làm việc với Ban Quản trị đình thần.

Phía Ban Quản trị khẳng định không có chyện thuê mướn mà do 10 năm nay cho ông Định – là thành viên trong Ban Tế tự của đình - sử dụng một phần bên hông đình để bán giày dép. Ông này có hỗ trợ cho đình một khản tiền gọi là đóng góp”.

Ông Thanh khẳng định: “Lãnh đạo UBND phường sẽ làm việc với Ban Quản trị đình để yêu cầu chủ tiệm giày Vĩnh Hưng phải di dời, trả lại mặt bằng cho đình và giữ đúng vẻ tôn nghiêm nơi thờ tự và chấm dứt cảnh buôn bán này”…

Đức Văn