Báo CAND có bài viết "Sinh viên Đại học Vinh: Có gì "cầm" nấy", phản ánh trong vòng bán kính 500m xung quanh Trường Đại học Vinh có gần 100 hiệu cầm đồ, mỗi ngày có khoảng 25-30 khách hàng, trong đó phần lớn là sinh viên vào để cầm cố tài sản.

Tất cả các hiệu cầm đồ trong khu vực TP Vinh đều được cấp giấy phép hoạt động và cam kết thực hiện đúng pháp luật, tuy vậy hoạt động cầm đồ ở khu vực này thời gian qua diễn ra hết sức phức tạp và việc quản lý lỏng lẻo, có nguy cơ xảy ra những hậu quả xấu cho sinh viên…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã giao cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, xác minh nội dung Báo CAND nêu và có biện pháp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh cầm cố tài sản tại khu vực này, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Kết quả thực hiện báo cáo cho Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và trả lời Báo CAND trước ngày 30/11