Đoàn người cầm hoa phong lan vào từng hộ dân ở thành phố Hà Giang để gạ bán. Giá mỗi giò phong lan trung bình từ: 70 - 80 nghìn đồng trở lên. Như hoa lan Ngọc Điểm có giá từ: 100 - 110 nghìn đồng/giò; lan Hồ Điệp có giá: 160 -170 nghìn đồng/giò...

Giá cả tuỳ theo từng loại phong lan đẹp hay xấu; thường là những giò lan đẹp thì người dân đi lấy lan phải đi bộ 3-4 ngày, vào trong tận rừng sâu núi thẳm với rất nhiều hiểm nguy rình rập.

Để ngăn chặn tình trạng người dân vào rừng khai thác phong lan, các ngành chức năng của tỉnh Hà Giang cần có các biện pháp ngăn chặn kịp thời; đồng thời, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu được về tác hại của việc phá rừng lấy lan

Hà Giang