"Sau khi được nhận lương đã giúp các hộ có tiền chi trả các khoản nợ mua gạo, thức ăn trước đó, đồng thời có tiền mua quần áo, tập vở cho con vào năm học mới. Vườn cũng đã kiến nghị quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng hàng quý để kịp thời giải quyết khó khăn cho các hộ tham gia bảo vệ rừng, thay vì hằng năm cơ quan điều hành quỹ chi trả cho chủ rừng (Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập - PV) 2 lần/năm trên cơ sở kết quả kiểm tra, nghiệm thu của cơ quan chức năng có thẩm quyền như hiện nay", ông Phú nói

Đức Trí