Trả lời: Theo quy định tại Thông tư 27/2009/TT-BCA ngày 6/5/2009 của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT đường bộ thì cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát được dừng phương tiện để kiểm soát trong các trường hợp sau:

- Trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ.

- Thực hiện kế hoạch, mệnh lệnh tổng kiểm soát của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt hoặc Giám đốc Công an cấp tỉnh trở lên.

- Thực hiện kế hoạch, phương án công tác của Trưởng phòng CSGT hoặc Trưởng Công an cấp huyện trở lên về việc kiểm soát, xử lý vi phạm về giao thông đường bộ theo chuyên đề.

- Có lệnh bằng văn bản của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra cấp huyện trở lên; văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

- Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông.

Như vậy CSGT có quyền yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra khi làm nhiệm vụ trong các trường hợp trên. Tuy nhiên, việc dừng xe phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- An toàn, đúng quy định của pháp luật;

- Không làm cản trở đến hoạt động giao thông;

- Khi đã dừng phương tiện phải thực hiện việc kiểm soát, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật

Công ty Luật Hồng Hà (Hà Nội)