Cụ thể, từ năm 2015, khoản tiền điện và tiền sửa chữa thường xuyên không được đưa vào kế hoạch tài chính, nhưng Công ty Thủy lợi Quảng Trị vẫn phải thực hiện nhiệm vụ bơm tưới và sửa chữa thường xuyên để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh. 

Từ năm 2016 đến nay, Công ty gặp khó khăn về các khoản chi phí tiền điện bơm, tiền hỗ trợ các hợp tác xã chống hạn, chi phí sửa chữa thường xuyên. Tổng kinh phí chưa có nguồn chi trả là gần 7,5 tỉ đồng, trong đó chi phí sửa chữa thường xuyên 3 tỉ đồng, chi phí tiền điện cho trạm bơm 4,4 tỉ đồng, chi phí hỗ trợ các hợp tác xã chống hạn 118 triệu đồng. 

Theo Công ty Thủy lợi Quảng Trị, sự việc sẽ trở nên nghiêm trọng, khi đơn vị không có nguồn kinh phí trả kịp thời cho ngành điện lực và theo đó mùa vụ của người nông dân sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hạn hán, thiệt hại do không được bơm tưới kịp thời.

Thanh Bình