Ông Đào Văn Mậu và bà Đặng Thị Gái ở 226, phường Vệ An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh có đơn đề nghị xem xét về chế độ trợ cấp mất sức lao động (MSLĐ) đối với ông, bà.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Ninh trả lời: Ông Mậu nguyên là Tổ trưởng sản xuất, công tác tại Nhà máy Xay Đáp Cầu, có thời gian công tác thực tế 19 năm, quy đổi 20 năm 8 tháng, được nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp MSLĐ từ ngày 1/5/1984, thôi hưởng trợ cấp từ ngày 1/10/1994 và được hưởng trợ cấp MSLĐ từ ngày 1/1/1995 theo Quyết định số 10/BHXH ngày 16/1/1995 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Bắc (cũ).

Bà Đặng Thị Gái nguyên là công nhân công tác tại Nhà máy Xay Đáp Cầu, có thời gian công tác thực tế 15 năm 9 tháng, quy đổi 16 năm 10 tháng, được nghỉ việc hưởng chế độ trợ cấp MSLĐ từ ngày 1/5/1984, thôi hưởng trợ cấp từ ngày 1/11/1992 và được hưởng trợ cấp MSLĐ từ ngày 1/12/1996 theo Quyết định số 234/BHXH-CĐ ngày 24/12/1996 của BHXH tỉnh Hà Bắc (cũ).

Thực hiện Kết luận kiểm tra số 130/BHXH-KT ngày 9/5/2005 của Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Ninh về việc kết luận xử lý kết quả kiểm tra hồ sơ MSLĐ do BHXH thị xã Bắc Ninh chi trả trợ cấp hàng tháng, BHXH tỉnh đã tạm dừng trợ cấp MSLĐ của ông Mậu và bà Gái từ ngày 1/5/2005.

Sau khi xem xét, BHXH tỉnh tiếp tục chi trả trợ cấp MSLĐ đối với ông Mậu kể từ ngày 1/5/2005 vì ông Mậu và bà Gái là hai vợ chồng cùng thôi hưởng trợ cấp MSLĐ. Việc bà Gái đi giám định lại khả năng lao động và hưởng lại trợ cấp MSLĐ là không đúng quy định.

Do đó, ngày 24/5/2005, BHXH tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định số 10/QĐ-BHXH-CĐCS về việc thôi hưởng trợ cấp MSLĐ hàng tháng đối với bà Gái từ ngày 1/5/2005

Ban PL-BĐ